Godlo Polski

Cytaty Janusza Korczaka:

Logo Przedszkola

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Przedszkole nr 118

ul. Nowolipie 31A

01-002 Warszawa

tel/fax: (22) 838 33 87

tel: (22) 838 49 35

e-mail:

p118@edu.um.warszawa.pl

pp118@neostrada.pl

Przedszkole

 

 
 
 
 
  Naczelną zasadą wszystkich pracowników Przedszkola Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.
 
  Pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.
 
  Pracownicy przedszkola, realizują te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych przedszkola oraz swoich kompetencji.